O projekcie

O projekcie

Projekt polegał na stworzeniu i wprowadzeniu na rynek platformy wraz z aplikacją mobilną pod nazwą HOLLO umożliwiającą zamawianie pomocy drogowej bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

E-usługa zapewnia obsługę klientów w systemie 24 godziny na dobę, przez cały rok. Platforma jest dostępna na rynku polskim poprzez stronę internetową HOLLO.pl oraz kanał mobilny w postaci dedykowanej aplikacji na urządzenia przenośne. Rozwiązanie jest przeznaczone zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i biznesowych.

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

Wartość projektu: 698 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 70%
Lokalizacja Projektu: Warszawa, Polska
Grupa docelowa: Polski rynek e-usług skierowanych do branży ubezpieczeniowej, klienci indywidualni oraz klienci biznesowi.

Instytucje realizujące program:
– Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:
– Ministerstwo Gospodarki (MG),
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia):
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
– Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu/abc/index_pl.htm